Adatkezelési szabályzat – www.stonehengeingatlan.hu

A Stonehenge J.J Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényen alapszik. A www.stonehengeingatlan.hu oldalon regisztrálókat tájékoztatjuk az általunk kezelt személyes adatokról, az adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól.

1. A kezelt adatok köre

e-mail cím
Az érdeklődő a honlapon a „Feliratkozás hirdetésfigyelőre” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Stonehenge J.J Kft. a tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2. Az adatkezelés célja

A Stonehenge J.J Kft. online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: a keresőpanelben beállított feltételeknek megfelelő ingatlanokról szóló értesítés elküldése e-mailben).

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.stonehengeingatlan.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A www.stonehengeingatlan.hu honlapot a Stonehenge J.J Kft.(székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.) üzemelteti, az adatokat MédiaCenter biztonságos szerverein tárolja. A feliratkozók által megadott személyes adatokat a Stonehenge J.J Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

6. Az érintettek jogai

A feliratkozó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Stonehenge J.J Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Társaságunk a hirdetésfigyelőben megadott szempontoknak megfelelő ingatlanokról szóló értesítéseket az info@stonehengeingatlan.hu e-mail címről küldi ki. A feliratkozó bármikor kérheti a megadott adatok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a hírlevelek végén található "itt leiratkozhat" linkre kattintva kérhetik. A hirdetésfigyelő módosításához a "törölje a jelenlegi beállításokat", majd a "vegyen fel újat" linkekre kattintva hajthatja végre a feliratkozó ügyfél.

7. Jogorvoslat

A feliratkozó az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.